Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
El-hâc Muhammed Perîşan Baba
Makam
Zavil
Form
Nefes
Usûl
Sofyan
Kaynak
beratdiyebiri (adlı üyemiz)
Messages
9
Reactions
14

Reputation:

Eser:
Subhu şam ey gönül çekelim gülbank

Bestekâr:
Anonim (Trakya Bektaşilerinden)

Güftekâr:

Makam:
Zâvil

Form:

Usûl:

Güfte:
Subh u şam ey gönül çekelim gülbank
Hayırlar fetholsun şerler defolsun
Niyaz et muradın Mevla'dan iste
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Seher vaktinde sen durup duaya
El kaldırıp yüzün çevir semaya
Sıdk ile yalvar ol gâni Mevlâ'ya
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Akîlsen âlemde uyma kallâşa
Beyhûde yerlere düşme savaşa
Var türaba yüz sür Hacı Bektâş'a
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Bin bir ismin biri Kâdi-yül-Hacât
Ondan hâsıl olur her türlü necât
Yere yüzler sürüp eyle münâcât
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Perîşan fetheyle hayra dehânı
Daima zikretsin Hakk'ı zebânın
Eşiğine baş koy Hacı Bektâş'ın
Hayırlar fetholsun şerler defolsun

Kaynak:
Trakya yöresi tasavvufi halk müziği
 

Download all Attachments

Top Bottom