Bestekâr
Said
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Şevkefza
Form
Saz Semaisi
Usûl
Aksak Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
222
Messages
46
Reactions
85
YouTube
link
Acem-Aşîran Âyin-i Şerîfî
(Bestekâr: Hüseyin Fahreddin Dede)
Üçüncü Selâm,
Usûl: Aksak Semâî,
yer,

Şevkefzâ Saz Semâîsi
(Bestekâr: Neyzen Said Dede)
1 hane ve teslim,
yer,

Melodisi benzer.

Neyzen Said Dede
(ö. 1803 [?]-1853)
MEHMED SAİD DEDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

Hüseyin Fahreddin Dede
(1854-1911)
HÜSEYİN FAHREDDİN DEDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

Doğum yılı

"Neyzen Said Dede"nin "Şevkefzâ Saz Semâîsi" daha sonra "Hüsey Fahreddin Dede'de"nin "Acem-Aşîran Âyin-i Şerîfî"si mi bestelenmiştir?
 
Messages
46
Reactions
85
YouTube
link
Birebir aynı. Fahrettin Dede ayininde kullanmış 1.hane ve teslimi.

Eski ayinlerde, özellikle saz bölümlerinde copy paste çokça yapılan bir şey.
Ama saz semaisinden bir bölümü ilk defa gördüm sayenizde :)
Çok teşekkürler.

"Eski ayinlerde, özellikle saz bölümlerinde copy paste çokça yapılan bir şey."

Dede Efendi'den Nevâ Âyin-i Şerîfî saz bölümlerinde kopyala yapıştır var mı? (Üçüncü Selâm, Usûl: Aksak Semâî)

Çârgâh Saz Semâîsi?
 
Top Bottom