Bestekâr
Rifat Kayakök
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Vech-i Arazbar (Hüseyni Aşiranda)
Form
Saz Semaisi
Usûl
Aksak Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Top Bottom