Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/sakiya-mest-i-mudam-eylesen-olmaz-mi-beni-dede-efendi-evic-buselik.29997/
Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Kânî Karaca
Bestekâr
İsmâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
Makam
Eviç Bûselik
Form
Yürük Semai
Süre
05-10 Dakîka, 05-06 Dakîka
Eser Türü
Belirsiz
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Konser Kaydı
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Faruk İnan (adlı üyemiz)

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1678
Reactions
1912
YouTube
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Sâkiyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni

Kayıtta Yer Alan(lar):
Kâni Karaca

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Dede Efendi

Güfte:
Güftekâr: Esrâr Dede
Sâkiyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni
Bir nigâh ile be-kâm eylesen olmaz mı beni
N'olur ey aşk n'olur çünkü esîrin oldum
Bâri ol şâha gulâm eylesen olmaz mı beni

Kaynak:
YouTube kanalı: Mouzafphaerre

Diğer Bilgiler:
Mouzafphaerre'in eser hakkındaki notu:
Evc Bûselik Yürük Semâî. Kâni Karaca'nın, Mesud Cemil ve Sâdeddin Heper idâresinde Dede Efendi'nin Evc Bûselik takımını okuduğu ses kaydından. Karaca'nın Evc Bûselik faslını okuduğu ayrı târihlerdeki üç kayıttan ikincisi budur. Bu kayıtta güftenin ikinci mısra'ı "Zekâî Dede Külliyâtı"ndaki notada yazıldığı gibi, fakat mânâyı ortadan kaldıracak şekilde yanlış okunmuştur. Esrar Dede dîvânındaki aslı aşağıdaki gibidir:
Sâkiyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni
Bir nigâh ile be-kâm eylesen olmaz mı beni
N'olur ey aşk n'olur çünkü esîrin oldum
Bâri ol şâha gulâm eylesen olmaz mı beni
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom