Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Belirsiz
Bestekâr
Belirsiz
Makam
Belirsiz
Form
Belirsiz
Süre
00-05 Dakîka
Eser Türü
Belirsiz
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Albüm
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
DîvânMakam Arşiv No.
000002-MuratST-KayArs-DVNMKM

Faruk İnan

Moderator
Staff member
DivanMakam Notisti
Messages
914
Reactions
246
YouTube
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Sâkiyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni

Kayıtta Yer Alan(lar):
Kâni Karaca

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Dede Efendi

Güfte:
Güftekâr: Esrâr Dede

Sâkiyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni
Bir nigâh ile be-kâm eylesen olmaz mı beni
N'olur ey aşk n'olur çünkü esîrin oldum
Bâri ol şâha gulâm eylesen olmaz mı beni

Kaynak:
YouTube kanalı: Mouzafphaerre

Diğer Bilgiler:
Mouzafphaerre'in eser hakkındaki notu:

Evc Bûselik Yürük Semâî. Kâni Karaca'nın, Mesud Cemil ve Sâdeddin Heper idâresinde Dede Efendi'nin Evc Bûselik takımını okuduğu ses kaydından. Karaca'nın Evc Bûselik faslını okuduğu ayrı târihlerdeki üç kayıttan ikincisi budur. Bu kayıtta güftenin ikinci mısra'ı "Zekâî Dede Külliyâtı"ndaki notada yazıldığı gibi, fakat mânâyı ortadan kaldıracak şekilde yanlış okunmuştur. Esrar Dede dîvânındaki aslı aşağıdaki gibidir:

Sâkiyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni
Bir nigâh ile be-kâm eylesen olmaz mı beni
N'olur ey aşk n'olur çünkü esîrin oldum
Bâri ol şâha gulâm eylesen olmaz mı beni
 
Top Bottom