nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
707
Reactions
2193
Eser:
Reng-i Ruhsarına Gülgun Dediler

Bestekâr:

Güftekâr:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Reng-i ruhsarına gülgûn dediler
Şîve-i hüsnüne efsûn dediler
Hâl-i şûrîdeme meftûn dediler
Sana Leylâ bana Mecnûn dediler
Bildi kühsâr cünûn olduğumu
Seni Leylâ'ya şebih bulduğumu
Gördüler aşkın ile solduğumu
Sana Leylâ bana Mecnûn dediler

Kaynak:
Kadem Musiki Dergisi

Diğer Bilgiler:
Kadem Musiki Dergisi'nin Kış-İlkbahar 2018 sayısındaki "Hafız Kani Karaca'nın Besteleri" isimli makaledeki nüshadan kopya edilmiştir.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom