Bestekâr
İsmâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
Güfte Sâhibi
Naili
Makam
Saba Buselik
Form
Ağır Semai
Usûl
Sengin Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45095
Reactions
215
Eser:
Reng-i ruh-i gülzarı tebah eyledi bülbül

Bestekâr:
Dede Efendi

Güfte Sâhibi:
Nâilî

Makam:

Form:
A.S.

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 8848 -
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
82
Reactions
258
Semâînin güftesi Nâilî'nin şu gazelinin 1. ve 3. beyitleridir. Eser yakın zamanlarda Ümit Yazıcı tarafından okunup kayda alınmıştır..
 

Download all Attachments

  • 56.2 KB Views: 8
Top Bottom