Messages
196
Reactions
300
Eser:

Bestekâr:
Râşid Efendi

Güfte Sâhibi:
Yok

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Marco Dimitriou: "Mecmûʿa-yı Pîşrev, Transcription and Commentary"

Diğer Bilgiler:
Müellif tarafından verilen birkaç bilgi:
  • Başlık, eserin sonuna yazılmıştır.
  • Eser sâdece 2 hâneden oluşmaktadır.*
  • Usûlün darpları TR-Iüne 211-9'daki usûl tablosundan alınmıştır.
*Bu, Mecmua-yı Pîşrev'in genel bir özelliğidir; Dimitrou bu durumu (ve mecmuanın başka özelliklerini) Mevlevî icrâsına bağlar.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom