Bestekâr
Itri (Buhurizade Mustafa Efendi)
Güfte Sâhibi
Yok
Makam
Nühüft
Form
Peşrev
Usûl
Sakil
Kaynak
Mehmet Uğur Ekinci
Messages
147
Reactions
224
Eser:

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Yok

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Mehmet Uğur Ekinci'nin "Kevserî Mecmuası: 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyatı" adlı kitabı, ve Owen Wright'ın "Demetrius Cantemir: The Collection of Notations" adlı kitabı.

Diğer Bilgiler:
Eserin notayazımında müellif(ler)in verdiği kararları ve yaptığı tespitleri, kitaptan iletiyorum:
Ekinci, Kevserî Mecmuası
  • Bu eserin Mülâzime'nin ortalarına kadar olan kısmını içeren eksik bir nüshası Edvâr II, 192/ no. 342'de bulunuyor.*
  • Eserin vezni belirtilmemiş; fakat vezn-i kebîrde yazılmış olduğu açık.
  • 1, 2) Buralarda herhangi bir işaretle gösterilmemiş olmasına rağmen dolaplı dönüş bulunduğu açık.
  • 3) Ölçü 18 birim eksik. Eksikliğin usûlün 11-28. zamanları arasında bulunduğu kanaatindeyiz.
  • 4) Ölçü 1 birim eksik. Eksikliğin usûlün 11. zamanında bulunduğu kanaatindeyiz.
  • Mülâzime aşîrân perdesinde tamamlanmıyor. Karar için Mülâzime'nin son iki zamanında aşîrân perdesinin kullanıldığını düşünüyoruz.**
Wright, Edvâr [İngilizce'den kendi çevirim]
  • 188 ve 191 arasındaki sayfalar boştur, bu kesit 192. sayfanın sadece en üst beşte birlik kısmını doldurmaktadır: notaya alan kişi bestenin daha fazlasını hatırlayamamış ya da elde edememiştir. Eser, bu hâliyle yalnızca bestekârının kimliği açısından ilgi çekicidir.
*Bu nüshanın Owen Wright çeviriyazısı eklerde var.
**Buna destek olarak, Kantemiroğlu'nun Mahûr Darbeyn-ı Cedîd Peşrevi kullanılabilir, benzer bir durum orada da mevcut.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom