Messages
49
Reactions
20

Reputation:

Eser:
OKUDUĞUN SON ROMANDI BENİM HAYATIM

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
İnci Terzi

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
OKUDUĞUN SON ROMANDI BENİM HAYATIM

Okuduğun son romandı benim hayâtım
Birlikteyken seninle hiç gülmedi bahtım
Hani bana derdin ya hep ''Gönlümde tahtın''
Peki neden hep çâresiz yarım bıraktın

Okuduğun her sayfada sana isyânım
Olamadın hiç bir zaman benim sol yanım
Hani bana hep derdin ya ''Gönlümde tahtın''
Peki neden hep çâresiz yarım bıraktın

9 Ağustos 2020 Ankara/İNCİ TERZİ

Kaynak:
MUSTAFA COŞKUN
1957 'de Adana'da doğdu.İlk,orta ve liseyi Adana'da okudu.
1979 'da Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünü bitirdi.Burs kazandı Fran
sa'ya gitti.Clérmont- Ferrand Üniversitesi'nde staj yaparak Pedagojik For
masyon Eğitimi Setifikası aldı.
1980'de Mersin'e ATATÜRK LİSESİ ne atandı.Aynı okulda Fransızca ve
müzik dersleri verdi.Görev yaptığı okullarda öğrencilerden oluşan TÜRK
MÜZİĞİ TOPLULUKLAR kurdu.
İlkokulda Flût,ortaokulda kendi kendine akordeon çalmayı öğrendi.
İlk mûsikî eğitimine 1980 yılında Mersin Türk Sanat Müziği Derneği'nde
başladı.Burada,mûsikîde ilk hocası olan Kemanî Ahmet Tarık İncemen'
den Türk Mûsikîsi nazariyatı ve fasıl mûsikîsi konusunda bilgiler edindi.
Abdülhafız Konaç'ın(İsmail Bahâ SÜRELSAN'ın talebesi) evinde düzenle-
diği mûsikî meşklerine katılarak Klasik Türk Mûsikîsi üslûp ve tavrını ge-
liştirdi.
Kadri Şençalar'ın ud metodundan yararlanarak,kendi kendine ud çalma
yı öğrendi.1983 'de Mersin Türk Sanat Müziği Derneğinde ud dersleri ver
meye başladı.
Halk Müziği derlemecisi ve besteci Merhum Cavit ERDEM''in
isteği üzerine dernekte Türk Müziği usûlleri ve nota solfej dersleri verdi.
başladı.Bu dönemde adlarına konserler düzenlenen Avni ANIL,Sadi HOŞ
SES,Erdoğan BERKER,Arif Sami TOKER ve Ali ŞENOZAN gibi bestecileri
yakından tanıma fırsatı buldu.
1983 yılında Çukuruva Üniversitesi Mersin Yüksek Okullar TSM Korosunun
şefliğini yaptı.
1984 yılında da Mersin MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TSM ÖĞRETMENLER
KOROSU nu kurdu ve konserler verdi.
1984 yılında ünlü türkücü Mahzun KIRMIZIGÜL'ün de (asıl adı Mahsun
BAZENCİR) katılıp 1.lik ödülü aldığı,Mersin Uluslararsı Müzik Festivalinde
TSM ve THM dallarında düzenlenen ses yarışmalarında jüri üyeliği yaptı
1986 yılında Adana Belediyesi Konservatuvarına girdi,Aynı yıl Avni ANIL ve
Suphi İDRİSOĞLU'nun yönettiği koro konserlerinde ud çaldı.
1985 yılında beste çalışmalarına başladı.Öğrencisi Nadide Gürpınar'a
ait 2 şiiri besteleyerek TRT repertuarına kazandırdı(Hüseynî_Aksak
DÖKÜLEN GÖZYAŞIMDA BİR GÜNAHIN YOK SENİN) ,(Hüzzam_Düyek_KALBİ
HİCRAN YARASI) TRT repertuvarına alınan bu Bu hüzzam şarkı,25 yıl aradan
sonra ilk kez TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan SÖNMEZ tarafından
okundu.
1986'da Mersin Türk Sanat Müziği Derneği Koro şefliği görevine getirildi.
1988 de İstanbul Heybeliada H.Rahmi Gürpınar Lisesi Fransızca öğretmenliğine
atandı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan
SONGAR 'ın daveti üzerine,Cerrahpaşa Üniversinde çalışmalarını sürdürenOruç
Güvenç'in TÜMATA (Türk Müziği Araştırma) grubu içerisinde yer alarak
PENTATONİK müzik çalışmalarına katıldı.
Mimar ve nota hattatı Hoca Yusuf ÖMÜRLÜ 'nün KUBBEALTI MÛSİKÎ CEMİ
YETİ'ndeki müzik çalışmalarına korist olarak katıldı.
Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısıdan topladığı yüzlerce kitap ve dergiyle Türk
Mûsikîsi kitaplığı kurdu.
MESAM (Mûsikî Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve ANSAN (Antalya Sanatçılar
Derneği) üyesidir.
1992 yılında MERSİN BAHÇELİEVLER MÛSİKÎ DERNEĞİ KOROSU ve AVNİ
ANIL KİTAPLIĞINI kurdu.
1994 yılında Prof.Dr.Alâeddin YAVAŞCA'yı solist ve besteci olarak Mersine davet ederek
onun eserlerinden bir repertuarla Mersin Kültür Merkezinde ANKARA DEVLET KLA-
SİK TÜRK MÜZİĞİ KROSU sazlarının da katılımıyla bir konser verdi.
Avni Anıl ve Cinuçen TANRIKORUR gibi üstâdları Mersin'e davet etti resital
ve konserler düzenledi.
2003 yılında Adana'da düzenlenen Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 80.yılı
ALTIN KOZA Türk Sanat Müziği Beste yarışmasında,sözleri Cumali KARATAŞ'a
ait olan'' TUTSAM O İPEK ELİNİ ''adlı hüseynî-düyek bestesiyle, 210 eser arasında
ALTIN KOZA Birinçilik ödülüne layık görüldü.
2005 de emekli oldu,Antalya'ya yerleşti.Burada fasıl topluluklarında pr0-
fesyonel ud sanatçısı olarak çalışmaya başladı.
Antalya Mevlâna Kültür ve Sanat Vakfında(MEKÜSAV) Mevlevî Âyini icrâla-
rına kûdümzen ve bendirzen ve olarak katıldı.Vakıfta Kudüm dersleri verdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARI
icrâ heyetine ney ve kudüm sanatçısı olarak görev yaptı.
İSMAİL BAHA SÜRELSAN KONSERVATUVARINDA kudüm ve Ud dersleri eğit-
menliği görevine getirildi.
ANTALYA YENİ YÜKSEKTEPE Felsefe Okulunda ud, ney ve kûdüm dersleri verdi
ADIM DANS VE SANAT MERKEZİ 'nde repertuvar,usûl ve şan hocalığı yaptı
ANŞOYAD (Antalya Şair Ozan Yazar Ressam ve Bestekârlar Derneği) Klasik
Türk Müziği Korosunu kurdu ve şefliğini yaptı.
ASMEK bünyesinde(Antalya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme
Kursu)10 yıl süreyle ney ve kudüm kursu usta öğreticiliği yaptı.Öğrencileriyle
konserler sergiledi.
Hazırladığı Sufiney 99 projesi kapsamında,ANTALYA NEYHÂNE SAZENDELERİ
topluluğunu kurdu.
Sanat yönetmenliğini kendisinin yaptığı 40 kişişilik bir topluluk ile,ANTALTA
8.TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİNDE görsel ağırlıklı bir müzikal sunum gerçekleştirdi.
Hazırladığı SUFÎNEY 99 projesi kapsamında,Üstad neyzenleri Antalya Karatay
Medresesinde Ney sevdalıları ile buluturdu.Bu proje kapsamında ilk buluşmalar
Neyzen Kaşif DEMİRÖZ ve Celaleddin BİÇER ile eğitim ve resitaller verilerek gerçek
leştirildi.
2010 yılında ANSAN TSM KOROSUNU(Antalya Sanaatçılar Derneği) kurdu.
Antalya Türk Müziği Günlerinde bir konser gerçekleştirildi.
2012 Yılında GÜLNİHAL TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU nu kurdu.
2013 Yılında Antalya senfoni orkestrasının MEVLÂNA konserine kudümzen ola
rak iştirak etti.
2014 Yılında KARATAY MESRESESİ KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU ve KA-
RATAY MEDRESESİ TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞUNU kurdu ve ATSO
sponsorluğundaki Antalya Türk Müziği günlerinde konserler verdi
2015 Yılında Antalya düzenlenen 1. ve 2.ALTIN NOTA BESTE YARIŞMASINDA(NO-
TALYA) seçici kurul ve final jüri üyeliği görevi yaptı.
2016 yılında Liyvanya gerçekleştirilenTRAKAİ FESTİVALİNDE sema törenlerine
kudümzen olarak katıldı.
Türk Müziği kompozisyon dersleri verdi.TRT repertuvarında eserleri olan bir-
çok besteci yetiştirdi.
Sözleri kendisine,müziği Turhan TAŞAN'a ait, ''Terk Edip Gidersen Bilki Yaşmam'' adlı
şarkı İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan Sönmez tarafında seslendirildi.
Bestelerinin bazıları,Gökhan SEZEN,Ela ALTIN,Ümit KOROĞLU,Melihat GÜL-
SES,Esra İÇÖZ ,Sinem SEVİNDİK,Cengizhan SÖNMEZ,Zeki TOPÇUOĞLU,Ceyda OKAN
Nurten DEMİRKOL ve Rengin Uyar KÖKTEN Belgin GÖK gibi TRT nin usta sanatçıları
tarafından seslendirildi.
Halen Antalya'da kendi adına kurmuş olduğu MUSTAFA COŞKUN TÜRK MÜZİĞİ
TOPLULUĞU nun şefliğini yapmakta olup ve YENİ ŞARKILAR konseptinde konserler
vermektedir.
Mustafa COŞKUN 40 yıla yakın bir süredir,kendisini Türk Mûsikîsine adamış,on-
larca konser yönetmiş ve yüzlerce talebe yetiştirmiştir.
Evrim ve Engin isimli 2 çocuk babasıdır.Antalya'da yaşıyor.
TRT REPERTUVARINDAKİ BESTELERİ
1.Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin
HÜSEYNİ DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No:12936
Güfte: Nâdide Gürpınar
2.Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken
KARCIĞAR AKSAK ŞARKI
TRT Rep No: 12939
Güfte:Enver Öncü
3.Bir serapsın gözlerimde koşarım yetişemem
NİHÂVEND-DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 15020
Güfte:Filiz Özgüleç
4.Kalbi hicrân yarası sîneyi gam öldürür
HÜZZÂM DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 15805
Güfte:Nâdide Gürpınar
5.Alınyazımsın nasıl sileyim gel bu sevdâda duçlu arama
HÜSEYNÎ DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 15806
Güfte:Hülya Özel
6.Sana cân-ı gönülden vuruldum
HİCÂZ DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No:15969
Güfte:Nilgün Yıldıran
7.Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım
UŞŞAK DEVR-İ HİNDÎ ŞARKI
TRT Rep No: 16919
Güfte:Kanûnî Sultan Süleyman(Muhibbî)
8.Aşkı kokladığım güller.
KÜRDÎLİHİCÂZKÂR DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 17776
Güfte:Celâl Kalezâde
9.Görmezlikten gelme cânânım beni
NİHÂVEND DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 17976
Güfte:Muallâ Yasdıman
10.Öyle bir mevsim ki gönlüm
NİHÂVEND MÜSEMMEN ŞARKI
TRT Rep No: 21998
Güfte: Güler Turan
11.Nar çiçeği dudakların
RAST-DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 22188
Güfte: Nâdide Gülpınar
12.Bûselerin cânânım yakıyor hâlâ beni
MUHAYYERKÜRDÎ DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 22189
Güfte:Mualla Yasdıman
13.Sana duydularımı Sana hasretimi(KİM BİLİYOR)
HÜSEYNİ NİM SOFYAN
TRT Rep No: 22744
Güfte:Nazan Şara Şatana
14.Rüzgarlar eserken şimdi bu yerde
MÂHUR DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 22947
Güfte:Güleda Keleş
15.Rahat olsun yüreğin işte sabah oluyor
HÜZZAM DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 22979
Güfte: Sevinç Atan
16.Gidiyorsan terk edip artık ben hiç gülemem
MÂHUR DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 23426
Güfte:Mustafa COŞKUN
17-Sende kalan gönlüme kaş çatma incinirim
KÜRDİLİHİCAZKAR DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 23494
Güfte:Suna Hezer
18.Rûhumda çerçeven resminle doldu
NİHÂVEND DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No: 23576
Güfte:Köksal Gündoğdu
19.Bir tatlı gülüşle kalbimi çaldın
ACEMAŞİRAN-AKSAK ŞARKI
TRT Rep No:23613
Güfte:Yurdagül Tepebaşı
20.Tutsam o ipek ekini
HÜSEYNÎ DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No:23614
Güfte:Cumali Karataş
21.Açma gönül yaramı için için kanıyor
HÜSEYNÎ DÜYEK ŞARKI
TRT Rep No:23676
Güfte:Ahmet Erdoğan
22.Günlerdir ne gelen ne soran oldu
ZİRGÛLELİ SÛZNÂK ŞARKI
TRT Rep No:23712
Güfte:Recep Gayretli
23.Kalbimin sahibisin ben sensiz olamam ki
HİCAZKAR ŞARKI
TRT Rep No:23713
Güfte:Özlem Erden
 

Download all Attachments

Top Bottom