Bestekâr
İsmail Hakkı Bey (Muallim)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Nihavend-i Kebir
Form
Şarkı
Usûl
Aydın
Kaynak
Sanat Müziği Notaları, Mustafa Eren Güzel

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45084
Reactions
328

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1438
Reactions
2471
Doğrudur. Çifte sofyan Aksak düzümünün yürük olanına deniyor.
bir de Evfer var buna ilave olarak. O da aksaktaki son 2 darbın yer değiştirmesiyle oluyor.
 
Messages
1047
Reactions
1574
Age
32
Karışıklık şu, usullerle ilgili terminoloji birliği çok geç oluştu, işin doğrusu bu birliği Arel nazariyatı sağladı. Dolayısıyla eski notalarda ve onlardan tercüme edilenlerde böyle farklılıklar olması doğal. Şöyle ki, Santûrî Edhem Bey’in defterlerinde Ağır Aksak olarak bildiğimiz usul hep Ağır Evfer olarak yazılıydı. İsmail Halkı Bey’in Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî’sindeki usûl isimleri ve tanımlar bugün bildiğimizden biraz farklı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
 
Top Bottom