Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Nişabur
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Hakan Cevher
Messages
202
Reactions
317
Eser:
Nedir Bu Ettiğin Bana Revâ Mıdır Yüzü Gülşen

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Nedir bu etdiğin baña revā mıdır yüzü gülşen?
Cihān gülzārını baña ġamınla eylediñ külḥān
Beni bu mülk-i ġurbetde tek ü tenhā ķoyasın sen
Vay, baña etdiğiñ işi idemez değme kişi
Yürü ey bivefā ẓālim seni Allah'a ṣaldım ben
Bilürdüñ ben seni cānā severdim cān ile dilden
Ḥamāyil gibi ṣaķlardım yavuz gözden yavuz dilden
Seni ben iki gözümden saķınurdum değil ilden
Vay, baña etdiğiñ işi idemez değme kişi
Yürü ey bivefā ẓālim seni Allah'a ṣaldım ben
N'ola ger var ise cānā tamām eksükliği bende
Hemişe bu muķarrerdir ki eksüklik ider bende
Ķanı ol 'ahd ü peymānıñ ḥaķiķat yoğimiş sende
Vay, baña etdiğiñ işi idemez değme kişi
Yürü ey bivefā ẓālim seni Allah'a ṣaldım ben

Kaynak:
Hakan Cevher'in doktora tezi, "Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmû'a-ı Sâz ü Söz (Transkripsiyon, İnceleme)".

Diğer Bilgiler:
  • Eserin ilk mısrâını günümüz kurallarıyla yazıyorum.
  • Eserin melodik/şiirsel yapısını düşünerek araya koyduğum virgülü siliyorum. Anlamın bozulmasına yol açıyor.
  • Form olarak da, usûl olarak da "Semâ'i", MSS'ün sözlü eserlerinde her zaman "Yürük Semâî" işaret eder.
  • Güftenin geri kalanı büyük ihtimalle ezginin tekrârı ile seslendirilecektir.
  • Nişâbur makâmı, sâdece fasılda geçmekte olup, bu eser için Hakan Cevher'in tespitidir.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom