Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45094
Reactions
236

Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
1962
Reactions
3311
Website
link
Facebook
link

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1264
Reactions
2174
Yarım saatten fazladır nüshaları karşılaştırıyorum. 1. versiyonu okumuşluğum vardı zaten. Diğerlerinden daha revnaklı ama güfte taksimatı muhtemelen yanlış, öte yandan 2 ölçü eksik yazılmış. Siyaseten sanırım, O ölçüde Ah Hünkârım yazıyor çünki. Eski yazı olan versiyonda da oradaki yazı biraz karışık okuyamadım. Yeniden yazsam neye göre yazmalıyım kafam karıştı :)
 

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1264
Reactions
2174
sıra numarası kendiliğinden mi değişti? Öyle olduğunu bilseydim seni yormazdım :)
 

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Gazelin tamâmı şöyle:

Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir
Mürg-i dile bir kâmet-i şimşâd gerektir


Ser-tîşe-i müjgân ile kuhsâr-ı gamında
Cânâ sana Şîrîn gibi Ferhâd gerektir

Aks-i ruh-ı cân-sûzuna tâb-âver olan dil
Ser-tâ-ķadem âyîne-i fûlâd gerektir

Hûn-rîzliğe meyli ķo ey gamze sen olma
Gerçi tutalım âleme cellâd gerektir

Dâmen-keş-i hâr u has-ı gülzâr-ı alâyık
Nâdîde hazân serv-i ser-âzâd gerektir

Lâ-büd güzerân üzredir ey dil gam u şâdî
Ârif ne gam-âlûd u ne dil-şâd gerektir

Vîrâne-i zâhirde olan bâtını ma'mûr
Bu deyr-i harâbâtta âbâd gerektir

Tarh-ı sühânın gayre kıyas etme Nazîmin
Fenninde kişi hak bu kim üstad gerektir


Mef'ûlü/ mefâ'îlü/ mefâ'îlü/ fe'ûlün
 
Last edited:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1834
Reactions
2823
Konuya bir adet yeni nota eklendi. Versiyon 7 (v7) üzerinden ulaşabilirsiniz. Notayı yazan Yusuf Kayya Beyefendi'ye ve bizi kırmayıp ilgili notayı bizimle paylaşan Musa Kazım TIĞLIOĞLU Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz.

İcrâ videosu:

 
Top Bottom