Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Nühüft
Form
Beste
Usûl
Devr-i Kebir
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45153
Reactions
31

Reputation:

Eser:
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyamıdır

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 7671 -
 

Download all Attachments

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
266
Reactions
272
Age
29

Reputation:

Bestekâra Yusuf Çelebi ya da Âhenî Çelebi yazabiliriz. Yahut soru işareti ile ikisini de işaretleyebiliriz. Kaynaklara bakındım iyice. İkisinin de ismi eşit miktarda geçiyor neredeyse mecmualarda. Kaldı ki bir mecmuada "Küçük Müezzin" diye dahi yazılmış bestekâr ama ben bunun bir zuhûl eseri olabileceğini düşünüyorum. Yusuf Çelebi ya da Âhenî Çelebi, ikisinden biri eserin sahibi.
 

Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
872
Reactions
862
Age
31
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Biz de Âhenî Çelebi hiç yok sistemde meselâ.
Ahi Çelebi diye biri var ve tek eser kayıtlı. Bu o kişi midir?
Saz Semaisi - Ahi Çelebi - Saba

Bir de Yusuf Çelebi için "Yusuf Çelebi (Tiznam)" olarak kayıtlı isim var. O bu kişi midir, yoksa farklı bir Yusuf Çelebi mi?

Bu eserin durumu belirsiz olduğuna göre, sizce "Belirsiz" kalması daha doğru değil midir? Diğer bilgiler kısmına verdiğiniz bilgileri eklemek sûretiyle "Belirsiz" olması daha iyi gibi bence.
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
266
Reactions
272
Age
29

Reputation:

Belirsiz değil arz ettiğim gibi, ikisinden beri. Böyle başka eserler de var, ona göre düzenlememiz isabet olur. Âhenî Çelebi de mühim bir bestekârımız, onun için de bir başlık iyi olur i.
 

Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
872
Reactions
862
Age
31
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Belirsiz değil arz ettiğim gibi, ikisinden beri. Böyle başka eserler de var, ona göre düzenlememiz isabet olur. Âhenî Çelebi de mühim bir bestekârımız, onun için de bir başlık iyi olur i.
Ben de onun adına kayıt etmek istiyorum, bir sorum var ancak.

Saz Semaisi - Ahi Çelebi - Saba

Burada olan eserde Ahi Çelebi diyor, acaba bu o kişi midir?
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
266
Reactions
272
Age
29

Reputation:

Aslında ikisini de yazıp (?) koymalı. İki ismin de sisteminde bulunsun eser gerekirse. Niznâm Yusuf Çelebi ve Âhenî Çelebi. Tiznâm değil Niznâm olacak.
 
Top Bottom