Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45132
Reactions
116

Reputation:

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
673
Reactions
902
Age
30

Reputation:

Kassamzade'nin Kudsi mahlasına sahip bulunduğu nereden çıktı? Bu bilgi malum sistemde var mıydı, yoksa biz mi ekledik sonradan? Hiç böyle bir şey görmedim bir yerde. Şüphelendim, Kudsi'lere baktım. Hiçbirinin bizim Kassamzâde ile bir ilgisini bulamadım.
 
Messages
34
Reactions
98

Reputation:

Kassamzade'nin Kudsi mahlasına sahip bulunduğu nereden çıktı? Bu bilgi malum sistemde var mıydı, yoksa biz mi ekledik sonradan? Hiç böyle bir şey görmedim bir yerde. Şüphelendim, Kudsi'lere baktım. Hiçbirinin bizim Kassamzâde ile bir ilgisini bulamadım.
Kassamzade Mehmed Efendi'nin "Kurbî" mahlasını kullandığı söylenmektedir. Muhtemelen aktarılırken sehven "Kudsî" olarak kaydedilmiş olabilir. (Kaynak: KURBÎ, Kassamzâde Mehmed Kurbî Efendi). Bu bilgi Öztuna'da da mevcuttur.
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
673
Reactions
902
Age
30

Reputation:

Olabilir efendim, muhtemelen karışıklık eseridir, çok teşekkür ederiz. Ancak yine de bizim Kazzamzâde’nin bu zat olduğuna dair açık bir bilgi yok. Biz ihtiyaten şimdilik Kurbî’yi buraya yazmaktan imtina edelim.
 
Top Bottom