Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45109
Reactions
189

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
927
Reactions
1325
Age
30
Kassamzade'nin Kudsi mahlasına sahip bulunduğu nereden çıktı? Bu bilgi malum sistemde var mıydı, yoksa biz mi ekledik sonradan? Hiç böyle bir şey görmedim bir yerde. Şüphelendim, Kudsi'lere baktım. Hiçbirinin bizim Kassamzâde ile bir ilgisini bulamadım.
 
Messages
79
Reactions
244
Kassamzade'nin Kudsi mahlasına sahip bulunduğu nereden çıktı? Bu bilgi malum sistemde var mıydı, yoksa biz mi ekledik sonradan? Hiç böyle bir şey görmedim bir yerde. Şüphelendim, Kudsi'lere baktım. Hiçbirinin bizim Kassamzâde ile bir ilgisini bulamadım.
Kassamzade Mehmed Efendi'nin "Kurbî" mahlasını kullandığı söylenmektedir. Muhtemelen aktarılırken sehven "Kudsî" olarak kaydedilmiş olabilir. (Kaynak: KURBÎ, Kassamzâde Mehmed Kurbî Efendi). Bu bilgi Öztuna'da da mevcuttur.
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
927
Reactions
1325
Age
30
Olabilir efendim, muhtemelen karışıklık eseridir, çok teşekkür ederiz. Ancak yine de bizim Kazzamzâde’nin bu zat olduğuna dair açık bir bilgi yok. Biz ihtiyaten şimdilik Kurbî’yi buraya yazmaktan imtina edelim.
 
Top Bottom