Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/cekme-zahm-i-dil-icun-merheme-zahmet-cana-dellalzade-muhayyer.10243/
https://divanmakam.com/forum/kamet-i-yare-nazar-kil-nahl-i-mevzun-boyledir-dellalzade-muhayyer.23284/
https://divanmakam.com/forum/kul-olurdum-halk-i-alem-olmasa-kulun-eger-dellalzade-muhayyer.24476/
https://divanmakam.com/forum/gevher-gibi-rizan-olayim-boyle-gerektir-bu-dellalzade-muhayyer.16203/
Kategori
Çoklu Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Emin Ongan, Kânî Karaca, Mesud Cemil, Necdet Yaşar, Niyazi Sayın, Sadettin Heper, Vecihe Daryal
Bestekâr
Dellalzade
Makam
Muhayyer
Form
Ağır Semai, Beste, Yürük Semai
Süre
15-20 Dakîka, 18-19 Dakika
Eser Türü
Dünyevî, Sözlü Eser
Eser Zinciri
Taksim ve Eserler
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Radyo Kaydı
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Aykut Karaçam (adlı üyemiz)
DîvânMakam Arşiv No.
001015-AykutK-KayArs-DVNMKM
Messages
1606
Reactions
22
Age
28
Facebook
link
Twitter
link
YouTube
link

Muhayyer Buselik Takım
Bestekâr : Dellâlzade Hacı İsmail Efendi

1-) Muhayyer Buselik I. Beste Çekme zahm-ı dil içün merheme zahmet cana
2-) Muhayyer Buselik II. Beste Kamet-i yare nazar kıl nahl-i mevzun böyledir
3-) Muhayyer Buselik Ağır Semai Kul olurdum halk-ı alem olmasa kulun eğer
4-) Muhayyer Buselik Yürük Semai Gevher gibi rizan olayım böyle gerektir bu

Refakat:Emin Ongan, Vecihe Daryal, Niyazi Sayın, Necdet Yaşar, Sadettin Heper


Kani Karaca
1930'da Adana'da doğdu, iki aylıkken bir kaza sonucu gözlerini kaybetti. İlkokulda okurken, aynı zamanda köyün imamı olan öğretmeninden ders alarak Kur'an'ı hıfz etti. 1950'de İstanbul'a geldi. Bir süre Sadettin Kaynak'la çalışarak üslup ve tavır bilgileri öğrendi. Dini musiki çalışmalarını daha sonra, üslup ve tavır yönünden çok etkilendiği Yeraltı Camii imamı ve hatibi ünlü Hafız Ali Üsküdarlı'nın öğrencisi olarak sürdürdü. Sadettin Heper'den kudümle usul vurmayı öğrendi, kendisinden ayrıca başta mevlevi ayinleri olmak üzere pek çok dini ve dindışı eser meşk etti. İstanbul'un musiki çevrelerinde çeşitli sanatçılardan yararlanarak musiki bilgisini ilerletti. Hafız Ali Üsküdarlı ve zamanın birçok değerli musikicisinin karşısında verdiği dini musiki sınavı ile icazet aldı; bu sınavdaki başarısı Kani Karaca'nın makam bilgisi ile yeteneğini kabul ettirdiği önemli bir aşama oldu.

Karaca 1950'lerin sonları ile 1960'lı yıllarda İstanbul radyosundan yayımlanan programlarda klasik fasıllardan çok seçkin eserler okudu. Her yıl Konya'da ve İstanbul'da düzenlenen Mevlana'yı anma haftaları ile İstanbul Festivali çerçevesindeki sema törenlerine naathan, ayinhan ve kudümzen olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sayısız konsere ve mevlevi ayinine katıldı. Pek çok plak, CD ve kaset doldurdu.

Kani Karaca istanbul'un son kırk yılda tanıdığı en ünlü hafız ve mevlidhanlardan biridir. Doğaçtan okuyuş yeteneği gerektiren hafızlık ve mevlidhanlık ile, besteli eserlerdeki icracılığı onun okuyuculuğunun iki yönüdür. Mevlid, ezan gibi yazılı bestesi olmayan, ancak doğaçlama ezgilerle okunan dini musiki şekillerinden başka, Kur'an okuyuşunda da büyük sanat gücü göstermiştir. Karaca, musiki eğitimi görmemiş din hocalarının yirminci yüzyılda artması sonucu hafızlığın Sanat yönü gitgide kaybolurken, dini musikinin geçen yüzyılda yetişmiş üstadlarıyla zamammıza kadar ulaşan seçkin gelenekleri izleyip geliştirenlerdendir. Onun musikiye en büyük katkısı, İstanbul'a özgü mevlid ve Kur'an okuma üsluplarını günümüzde de büyük sanat gücüyle yaşatmasıdır.
Karaca bugün kaybolmaya yüz tutmuş olan gazelin de çok usta bir yorumcusudur. Doğaçlama musıkide ezgi ile güfteyi her musiki şeklinin gerektirdiği ifadeye göre başarıyla kaynaştırır. Bariton sesiyle, pestlerde olduğu kadar tizlerde de perdelerin sesini falsosuzca vererek, makamların özelliklerini, seyirlerini ustaca gösterir. Belli bir makamın ses alanından çıkarak başka bir makamın ses alanına geçmek anlamına gelen geçki sanatını başanyia uygular, iç içe örülü, uzun ve kısa, uzak ve yakın geçkilerindeki makam, ezgi ve buluş çeşitliliği, okuyuş üslubuna ayırt edici bir özellik katar.

Kani Karaca dindışı musikinin de günümüzdeki büyük icracılarındandır. Çok geniş bir repertuvarı vardır. istanbul radyosundaki solo programlarında ve özel konserlerde okuduğu kar, murabba beste, ağır ve yürük semailer arasında ilk kez seslendirilmiş eserlerin sayısı bir hayli kabarıktır. Karaca, Münir Nurettin Selçuk'tan sonra yetîşen değerli icracılar arasında adı en başta anılan ses sanatçılarındandır.

Karaca 1950'lerin sonları ile 1960'lı yıllarda İstanbul radyosundan yayımlanan programlarda klasik fasıllardan çok seçkin eserler okudu. Her yıl Konya'da ve İstanbul'da düzenlenen Mevlana'yı anma haftaları ile İstanbul Festivali çerçevesindeki sema törenlerine naathan, ayinhan ve kudümzen olarak görev aldı. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sayısız konsere ve mevlevi ayinine katıldı. Pek çok plak, CD ve kaset doldurdu. Karaca, Türkiye Hafızı Kuran ve Mevlithanlar Cemiyeti'nin de kuruluşuna katkıda bulundu. Kani Karaca, yakalandığı kanser hastalığı sonucu 29 Mayıs 2004'de İstanbul'da vefat etti
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom