Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
751
Reactions
1014
Age
30

Reputation:

Azizim Mürselin Bey'in yazdığı doğru elbette. Ancak biz bu kelimedeki gayın harfini Türkçede "g" olarak telaffuz ediyoruz, "ğ" gibi değil. Yoksa yağmur gibi kelimelerdeki gibi telaffuz ederdik. Onun için okuyan ve bu teferruata âgâh bulunmayan kimselerin de istifadesini kolaylaştırmak adına "negam-zen" yazılmasının daha doğru olacağını söylemeliyim.
 
Top Bottom