Bestekâr
Itri (Buhurizade Mustafa Efendi)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Pençgah
Form
Beste
Usûl
Fer'
Kaynak
Dârülelhân Külliyâtı, Nota Arşivleri, Sanat Müziği Notaları, Mustafa Eren Güzel

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45084
Reactions
328

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
1543
Reactions
1935
Eserin notasını yeniden yazdım, Darulelhan Külliyatı notasına ve Bekir Sıdkı Sezgin Bey'in icrasını esas alarak yazmaya çalıştım. Yanlış varsa düzeltebilirim. Ayrıca eserin usulu Firengifer' mi Fer' mi?
 
Messages
2068
Reactions
3111
Hekimbaşı Subhizâde Abdülaziz Ârif Efendi'nin ''Mecmûa-yı Letâif fî Sandukatiel-meârif'' eserinde bu şiir, ''rubâî'' olarak ''Güfte-i Yahyâ'' olarak kayıtlı. Hangi Yahyâ olduğuna dair bir bilgi yok.

1667643569528.png


Kaynak: Erdal Kılıç'ın doktora tezi
 
Messages
6
Reactions
11
Şeyhülislam Yahyâ Efendinin Divanında bu şiir bulunmamakla beraber yine de büyük bir ihtimalle ona aittir, Divanında bulunmayan bir şiiri olabilir. Zaten ne Taşlıcalı Yahyâ ne de Yahyâ Nazîm'ın divanlarında da vardır.
Ayrıca güfte şairi olarak sadece Yahyâ yazılmışsa bununla her zaman Şeyhülislam Yahyâ Efendi kasdedilir.
 
Messages
1047
Reactions
1574
Age
32
Top Bottom