Messages
2516
Reactions
3891
Website
link
Facebook
link
Bu tarz icrâya ben bayılıyorum. Bu eserin son 30 sâniyesini açıp açıp tekrar dinliyorum. O duygusallığı nasıl da veriyor tize çıkarak ve volümü arttırarak. Bunu Münir Bey de yapıyor. Ama meselâ Bekir Sıdkı Sezgin ile Alâeddin Yavaşça pek yapmıyor. Ben buradaki tarzı daha çok seviyorum. Keşke günümüzde de böyle olsa. Biri ölmüş gibi habire pesten koro sesleri dinletiyorlar.
 
Top Bottom