Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/gulsitan-i-naks-i-husnunden-baharistan-yazar-zaharya-saba.18872/
Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Alâeddin Yavaşça
Bestekâr
Zaharya
Makam
Sabâ
Form
Beste
Süre
00-05 Dakîka, 03-04 Dakîka
Eser Türü
Dünyevî
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Kayıt Yeri
Belirsiz
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Resimli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Belirsiz

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1673
Reactions
1899
YouTube
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Gülsitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristan yazar

Kayıtta Yer Alan(lar):
Alaeddin Yavaşça

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Zaharya (Mir Cemîl)

Güfte:
Nafîz

Kaynak:
Arapgirlisaffet YouTube kanalı.
 
Top Bottom