Bestekâr
İsmâil Dede Efendi (Hammâmîzâde)
Güfte Sâhibi
Mahfi
Makam
Rast
Form
Şarkı
Usûl
Düyek
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45132
Reactions
114

Reputation:

Download all Attachments

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
772
Reactions
1246
Age
47

Reputation:

Bu versiyonun sözleri de elhani da farklı?
Ayrıca meyandaki (sen) hecesi fazla. Hece vezniyle yazılmış 14 lü. 2 şeklinde de (sen) i silmek gerek.
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
673
Reactions
902
Age
30

Reputation:

Aslında meyan değil hocam orası, terennümün devamı. Eski mecmualarda da "sen" kısmı var. Hece veznine de uymuyor.
 
Top Bottom