Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Abdülehad Nuri (Şeyh)
Makam
Hicaz
Form
İlahi
Usûl
Düyek
Kaynak
DîvânMakam Arşiv Çalışmaları Ekibi

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
502
Reactions
1101

Reputation:

Download all Attachments

Top Bottom