Bestekâr
Şemsettin Ziya Bey
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Suzidil
Form
Şarkı
Usûl
Devr-i Hindi
Kaynak
Sanat Müziği Notaları, Mustafa Eren Güzel

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45134
Reactions
65

Reputation:

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
541
Reactions
491

Reputation:

Bu eserin notasını yazdım, güftenin sözlerini yazabilecek birisi var mı? Ben o konuya çok hakim değilim, yanlış aktarabilirim :)
Bir de meyanın ikinci ölçüsündeki ilk re donanımdan kaynaklı diyez midir?
 
Last edited:

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
541
Reactions
491

Reputation:

Bir arkadaş güfteyi şöyle aktardı, doğru mudur? (Ayrıca düşdü gibi kelimeleri düştü şeklinde mi yazayım?)

Gönlüm ey şûh-ı sitem-kâr
Sana düşdü çâr-nâ-çâr
Sen de ol bârî bana yâr
Gülmesin hâlime ağyâr

Âkıbet ey şûh-ı devrân
Oldu gönlüm sana hayrân
Etme böyle zâr u giryân
Gülmesin hâlime ağyâr

Yok dilin sabr u karârı
Hep senin-çün âh u zârı
İltifât et bana bârî
Gülmesin hâlime ağyâr

Al ele lutf u vefâyı
Derdime eyle devâyı
Etme yüreğe(?) cefâyı
Gülmesin hâlime ağyâr

Bülbülün feryâdı güldür
Çâre ne sevdi gönüldür
Gel beni ağlatma güldür
Gülmesin hâlime ağyâr
 
Last edited:

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
605
Reactions
978
Age
46

Reputation:

Gündelik yazımda tü şeklinde yazıyoruz ama edebi metinlerde dü yazıyoruz. okurken de ikisinin arası birşey çıkıyor ağzımızdan. Edebiyatçı değilim ama gördüğüm böyle idi şimdiye kadar.

Bilenler vardır, Abdülhak Hamîd ile Rûşen Ferîd arasında geçen bir konuşma geldi aklıma; Harf inkılâbı ile eski yazıda yukardaki gibi "D" ile yazılan kelimeler bundan böyle "T" ile yazılıp okunacakmış der Abdülhak Hamîd ve mûzip edayla ekler;
- Bundan böyle sana "Fer it" diyecekler.
Diğeri altta kalmaz; - Hiç değilse bana senin gibi "Ham it" demeyecekler.... :)
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
536
Reactions
653
Age
29

Reputation:

Dostlar âh ü zâr, zâr ü giryân, sabr ü karâr demek lâzım, bu daha doğru olur, doğru telaffuzu yansıtmak bakımından.
 
Top Bottom