Bestekâr
Ebubekir Ağa
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Eviç
Form
Beste
Usûl
Hafif
Kaynak
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi, Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45114
Reactions
189
Eser:
Gelirse meclise ol afet-i cihanı görün

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 4782 -
v2 | Notlar: Defterin başında "Bir hizmet olmak üzere çalışkan Şark Musiki Cemiyet-i Muhteremesine yazmış olduğum bu kitap acizane takdim kılındı 5 Mart 1930 Sermüezzinlikten mütekaid Kadıköylü Hakkı Ziya Akyiğit'ten aldım 9.10.1971" notları vardır.
Diğer Bilgiler: D-13/49 s.93-94
v2'de eserin bestekarı Mustafa Efendi (Tab'i) olarak verilmiştir.
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom