beratdiyebiri

Arşiv Görevlisi
Messages
253
Reactions
301

Reputation:

Kaydın Adı:
Ey risâlet bostanında hırâman serv-kad

Kayıtta Yer Alan(lar):
İbrahim Suat Erbay

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi

Güfte:

Kaynak:
İbrahim Suat Erbay YouTube Kanalı
 
Top Bottom