Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45080
Reactions
354
Messages
1072
Reactions
1635
Age
32
Yıllar evvel Alâeddin Yavaşca üstadımıza bu eserin icrasının inceliklerini ve nasıl bir giderde okunması gerektiğini sormuş ve kanaatlerini öğrenmiştim. Musikimizin en seçkin âbidelerindendir bu eser. Kime ait olduğunun bu noktadan sonra pek bir ehemmiyeti yok. Ama yine de doğru künye ile intişar edebilsin bu âsâr, derdim bu biliyorsunuz.
 
Messages
1072
Reactions
1635
Age
32
Şimdilik müphem kalsın, bilâhere hususi toplantımızda anlatırım. Yazı ile anlatması güç:) Bestekâra gelince, ismi İbrahim. Ama hangi İbrahim? Damat İbrahim Paşa olabilir mi? Bu soruların cevabını arıyordum. Kesinleşmesi uzun zaman alıyor böyle bilgilerin.
Makbul İbrahim Paşa tahmini Rauf Yektâ'ya ait. Ancak bu tahmin tarihî verilerden mahrum. Eser 18. yüzyıla aittir. Bu sebeple daha eski bir devirde yaşamış biri tarafından bestelenme ihtimali yoktur. Zaten Pargalı'nın klasik musikide bestekârlık ettiğini gösteren hiçbir işaret mevcut değildir. Musikişinasları himaye eden, musikisever bir zat olan Nevşehirli İbrahim Paşa ise elbette bir musiki eseri de bestelemiş olabilir. Ancak bu seviyede eser veren bir kişinin bestekârlığından, kaynakların bahsetmemesi mümkün olmazdı. Atrabü'l-Âsâr İbrahim Paşa'ya ithaf edilmiştir. Eğer bestekâr olsa idi Es'ad Efendi'nin eserinde ondan bir madde başı olarak bahsetmesi kaçınılmaz olurdu. Şu halde eserin İbrahim Paşa'ya ait olması muhaldir. E haydi söyleyeyim. Eser ibrahim Çavuş'undur uzun lafın kısası :)) Eserle ilgili başka şeyler de var. Ama burada oturup makale yazamayız. Bu kadar bilgi kâfî :)
 
Messages
137
Reactions
442
Eserin güftesi olan gazel Makbul İbrahim Paşa'nın devri ile dahi uyuşuyor ancak Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî'nin verdiği kesin bilgi bu ihtimali ortadan kaldırıyor.
 

Download all Attachments

  • 98.4 KB Views: 15
Top Bottom