Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/ey-bulbul-i-suride-gulistanima-girme-zekai-dede-acem.13926/
Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Koro
Bestekâr
Zekai Dede
Makam
Acem
Form
Yürük Semai
Süre
00-05 Dakîka, 04-05 Dakîka
Eser Türü
Dünyevî, Sözlü Eser
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Koro ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Belirsiz
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Faruk İnan (adlı üyemiz)

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1672
Reactions
1895
YouTube
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme

Kayıtta Yer Alan(lar):
Belirsiz

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Zekâi Dede

Güfte:
Güftekâr: Belirsiz
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme
Nâliş-geh-i mürg-i dil-i nâlânıma girme
Geçdim senin ey bâd-ı sabâ ben haberinden
Tek sen de varıp turra-ı cânânıma girme

Kaynak:
YouTube kanalı: İslam Çoban

Diğer Bilgiler:
Makâm: Acem
Usûl: Yürük Semâî
Vezin: Mef'ûlü - Mefâ'îlü - Mefâ'îlü - Fa'ûlün
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom