Faruk İnan

Moderator
Staff member
DivanMakam Notisti
Messages
917
Reactions
248
YouTube
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme

Kayıtta Yer Alan(lar):
Belirsiz

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Zekâi Dede

Güfte:
Güftekâr: Belirsiz

Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme
Nâliş-geh-i mürg-i dil-i nâlânıma girme
Geçdim senin ey bâd-ı sabâ ben haberinden
Tek sen de varıp turra-ı cânânıma girme

Kaynak:
YouTube kanalı: İslam Çoban

Diğer Bilgiler:
Makâm: Acem
Usûl: Yürük Semâî
Vezin: Mef'ûlü - Mefâ'îlü - Mefâ'îlü - Fa'ûlün
 
Top Bottom