Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45114
Reactions
189
Eser:
Efsun okur uşşakına ol gamze-i cadu

Bestekâr:
Şakir Ağa - Tanburi, Kemani, Hacı İzzet

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû
Sihr etmede harût nigeh işte budur bu
Reftârı güzel dâi-reviş yosma kıyâfet
Bir âfet-i candır bakışı dîdesi âhû.
Dîvâne eder âşık-ı gam-hârını elbet
Anber gibi ol zülf-i dil-âvîz-i semen-bû
Âşık nice sabreylesin ey şûh kerem kıl
Sende var iken sâhir-i çeşm ile o ebrû
Seyr eyleyüp ol tavrı levendâneni birden
Üftâdelerin çekseler ardınca n'ola hû
Dâniş gibi bîçârene cevr etme barış gel
Lutf eyle yazıkdır bana ey kaamet-i dil-cû

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 3771 -
v7 | Notlar: Defterin başında "Necdet Cici'den aldım" notu vardır. Diğer Bilgiler: KD-71/1 s.1-1b
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Messages
79
Reactions
244
Meral Uğurlu'nun kaydının Facebook'da paylaşılması vesilesiyle farkettim, bu eserin güftesinde küçük ama önemli bir düzeltme yapmak gerekiyor. Üçüncü mısra farklı icracılar tarafından üç değişik şekilde okunuyor:

1. "Reftârı gül, endâmı reviş, yosma kıyâfet"

2. "Reftârı güzel dâire-veş, yosma kıyâfet"

3. "Reftârı güzel dâm-reviş, yosma kıyâfet"

Bunların birincisinde mânâ bozukluğu var. İkincisinde güzelin dâire gibi olduğu ifade ediliyor. Üçüncüde ise tuzağa benzer bir güzel anlatılıyor ki, mâkul duruyor.

"Hânende" mecmuâsında ise güftenin anlam açısından da yerli yerine oturan doğrusunu buluyoruz: "Reftârı güzel dâi-reviş, yosma kıyâfet" (Salınarak yürüyüşü güzel, dâvetkâr tavırlı, hoş edâlı)

Bu güftenin meşhur şâir Süleyman Dâniş'e (Ö: 1775) ait olduğu bilgisi var ancak divânında bulamadım. Diğer Dâniş'lerden biri olabilir, ya da divanda bulunmayan bir şiir olabilir. Bir gazelden alındığını düşünebileceğimiz güftede mahlâs olmaması da güfte şairi hakkında tereddüde sevk eden bir durum.

Hânende'de güftenin iki beyti daha var. Buraya düzeltilmiş güftenin tamamını yazıyorum:

Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû

Sihr etmede harût nigeh işte budur bu

Reftârı güzel dâi-reviş yosma kıyâfet

Bir âfet-i candır bakışı dîdesi âhû.Dîvâne eder âşık-ı gam-hârını elbet

Anber gibi ol zülf-i dil-âvîz-i semen-bû

âşık nice sabreylesin ey şûh kerem kıl

Sende var iken sâhir-i çeşm ile o ebrû
 

Download all Attachments

  • 106.5 KB Views: 4
Last edited:
Top Bottom