Bestekâr
Tahir Efendi (Baba, Halifezade)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Hisar
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1025
Reactions
873

Reputation:

Güfte doğru mudur? Bir de Tahir Efendi bu mısraları yazmış olabilir mi çünkü 3. mısrada adı geçiyor?

Ebrûleridir kıt'a-i hüsne iki mısra'
Hatt-ı lebi güldük de olur vefk-i murabba'
Tâhir nice teşbîh ede gerdânını sem'i (?)

Yüz vech ile hurşid-i felekden de muşa'şa'
 
Top Bottom