Bestekâr
Ahmed Efendi (Udi, Selanikli)
Güfte Sâhibi
Maide Hanım
Makam
Kürdili Hicazkar
Form
Şarkı
Usûl
Aksak
Kaynak
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi, Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45094
Reactions
236
Eser:
Dilerse şadkam olsun diler gönlüm hazin olsun

Bestekâr:
Ahmet Efendi (Selanikli)

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
İSAM - Cüneyd Kosal Türk Musikisi Arşivi | v7, v8, v9, v10, v11, v12, v13, v14, v15

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 3391 -
v7 | D-19/108 s.191
v8 | Notlar: Defterin başında "Dr. Hamit Hüsnü Bey'innotu vardır. Diğer Bilgiler: D-33/36 s.54
v9 | Notlar: Defterin başında "Haluk Güneyli'den Mart 1990notu vardır. Diğer Bilgiler: D-53/41 s.58-59
v10 | Notlar: Defterin başında "Haydar Sanal'ın notalarından Çok kuvvetli ihtimalle İsak Varon'a ait defterin fotokopisinotları vardır. Diğer Bilgiler: D-60-2/211 s.240-241
v11 | Notlar: Defterin başında "İsak Varon'a ait defter Muzaffer Birtan'dannotları vardır. Diğer Bilgiler: D-60/88 s.130-131
v12 | Diğer Bilgiler: D-64/29 s.38
v13 | Diğer Bilgiler: D-67/28 s.38-39
v14 | Diğer Bilgiler: D-73/67 s.97
v15 | Notlar: Devamında bir eser olabilir, tespit edilemedi. Defterin başında "Haluk Güneyli'den aldım Kasım 1971notu vardır. Diğer Bilgiler: KD-14/18 s.18
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
1962
Reactions
3311
Website
link
Facebook
link
Bu konuya yeni nota eklerken dikkatimi çekti "Maide" ismi. Sanırım yanlış yazılmış, Zahide olması gerek.

Ayrıca sistemde Maide ile birlikte toplamda 4 Zahide Hanım var, hepsi aynı kişi midir acep? Her birine tek bir eser kayıtlı ki aynı güfte 2 defâ kullanılmış, en azından o aynı kişidir.

Eser (Nota) Arşivi

@Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî ?
 
Messages
27
Reactions
37
Âcizâne kanâatim:

Güfte ne Zâhide ve ne de Mâide Hanım'a aittir.

İfâde aynen şöyledir:

"Meğerki zâhidâ (ey zâhid), Bîçâre'ye ALLAH muîn olsun"

Ya şâir ismi yerine "bîçâre" mahlasını kullanıyor ya da şair Bîçâre Abdullah veya Bîçâre Mehmet Efendilerden birisi olsa gerektir.

Vallâhu a'lem...
 
Messages
27
Reactions
37
Ekran Alıntısı.PNG

Burada ZAHİDE yazan mübarek, yazıya çok vakıf değil. Zira Arapça olan kelimeyi hiç gerekmediği halde "ye" seslisi ile yazmış, ALLAH lafzını yine uzun "Â" ile yazmış ki bu çok ciddi bir hatadır (ALLAH mı anlamına gelen bir soru olduğu için), Arapça MUİN kelimesini "AYIN" ile değil de "hemze" ile yazmış...

Malumunuz; Osmanlı Türkçesinde
"A" sesi
isimlerde "yuvarlak he"
fiillerde "elif" ile yazılır.

Bu mübarek "zahida"yı isimdir diye düşünerek "yuvarlak he" ile yazmış, halbuki Arapça kelimeler bu kaideden muaftır.

1588154142351.png
 
Last edited:

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1264
Reactions
2174
Haklısınız muhtemelen, çünki notadaki hece taksimatında "da" yazmış. (Alttan 2. satır 4. hece)

Versiyonlarda da büyük çoğunluk "da" olarak yazmış. 1 tane de "zâhid-i bî-çâreye" gördüm.

Yalnız Cüneyt Kosal'ın kendi el yazısıyla yazdığı notada, Güfteye "Zâhide Hanım" diye yazması da aklı karıştırıyor.
 
Messages
41
Reactions
94
Eski matbu fasıl notalarında "zâhidâ" diye geçiyor. Darülelhan'da bir hanende Zahide Hanım vardır fakat bence onunla, yahut başka bir Zahide Hanım'la ilgisi yok. "Ey zâhid" anlamında kullanmış şair. Vezne de böylesi oturuyor.
 
Top Bottom