Bestekâr
Şevki Bey (Udi)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Acem Kürdi
Form
Şarkı
Usûl
Devr-i Hindi
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
698
Reactions
2158
Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti'nde bir Udi Şevki Bey var imiş. Tam adı Şevki Algın. Yakın zamanda yayınlanmış erişime açık bir tezde (Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti Üzerine Bir İnceleme - Osman Altıntuğ) biyografisi mevcut. Buraya naklediyorum:

Şevki Algın 1880 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Asım Bey’dir. Musiki çalışmalarına erken yaşlarda başladı. Muallim İsmail Hakkı Beyin öğrencisi oldu. 1916 tarihinde Musika-i Hümâyûn Fasıl Heyetine girdi. Gençliğinde ve sanatında isim yaptığı yıllarda lavta mızrabı kullanırdı. Bununla birlikte kudretli bir udi değildi. Uzun yıllar piyasada çalıştıktan sonra ilk İstanbul Radyosu’nun programlarına katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyeti’nde çalıştı. 1950-1954 yılları arasında Ankara Radyosu’nda bazı programlara çaldı. 1959 senesinde vefat etti. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nden emekli Trombon Sanatçısı Ünal Algın’ın dedesidir (Antep, 2017: 289- 290; Özalp 2000: 258-259).

Müdafaa-i Milliye Vekâleti Muamelat-i Zatiyye Dairesi Kıdem Şubesi Riyaset-i Cumhur Mızıka Heyeti’ne ait ordu kıdem defteri kayıtlarında tam adı Mehmet Şevki’dir. İstanbul doğumludur. Kayıtlarda baba adı Mustafa Asım olarak geçmektedir. Musika-i Hümâyûn kadrosuna 9 Ağustos 1916 tarihinde dâhil olan Şevki Algın’ın sicil numarası 3-332’dir. 1926 tarihli ordu kıdem defterinde son rütbesinde geçen süre 1 yıl olarak belirtilmiş ve 1 Eylül 1925 tarihinde terfi alarak Birinci Sınıf Musika Muallimi/Yüzbaşı rütbesine yükselmiştir.

27 Nisan 1924 tarihindeki nakilde Musika-i Hümâyûn kadrosundaki Mülazım-ı Evvel/Üsteğmen rütbesiyle Ankara’da sazende olarak heyet kadrosunda yer almıştır. Şevki Algın ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Tanburi Cemil Bey ile olan yakınlığı ve plaklarında yer almış olması sebebiyle az da olsa hakkında bilgi bulunduğu düşünülmektedi

Şevki Algın’ın adına Şehremâneti Heyet-i Tahrîriyye Müdîriyeti Tahrir Şubesi ile İstanbul Operet Heyeti Müdürlüğü arasındaki 13 Mart 1921 tarihli yazışmanın ekinde sunulan operet el kitapçığında rastlanmıştır. “Temsîl-i saz heyeti” sanatçı listesinde Kemani Necabettin Bey, Neyzen Sami Bey ile birlikte Udi Şevki Bey’in de yer aldığı görülmektedir (Paçacı, 2010: 334-335

Udi Şevki Algın’ın ismi Cumhuriyet Arşivinden edindiğimiz Müdafaa-i Milliye Vekâleti Zat İşlerinin 2180 sayılı kararnamesiyle 14 Temmuz 1932 tarihinde orkestra ve fasıl heyetinden sivilleştirilen elli personelin içinde yer almaktadır (CA30-11- 1/71-20-11). Bu kararla Udi Şevki Algın’ın Fasıl Heyeti’nden bir nevi zorunlu olarak emekliye ayrıldığı yorumuna varılmıştır. Şevki Algın, Fasıl Heyeti’ne katıldığüı tarihten sivil hayata geçtiği tarihe kadar Elde 8 yıl 3 ay 7 gün Riyaset-i Cumhur Fasıl Heyet sazende kadrosunda hizmette bulunmuştur. Hakkında bulunan az malumattan dolayı detaylı bilgi almak üzere Şevki Algın’ın Ankara Devlet Opera ve Balesi emekli Trombon Sanatçısı torunu Ünal Algın ile telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş fakat ağır kalp rahatsızlığı sebebiyle geçirmiş olduğu ameliyatlardan dolayı dedesi hakkında bilgisine başvurulamamıştır.

Alıntıda atıf yapılan kayanklar şöyle:

Ersin Antep, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çoksesliliğin Belgesel Tarihi, Elma Yayınları, Ankara - 2017
Nazmi Özalp, Türk Mûsikîsi Tarihi II. Cilt, MEB, İstanbul - 2000
Gönül Paçacı, Cumhuriyet’in Sesli Serüveni, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul - 1999
 
Top Bottom