Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Rast
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Dârülelhân Külliyâtı, Nota Arşivleri, Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45074
Reactions
466

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom