Messages
1
Reactions
1

Reputation:

Eser:
Cümle Zikrin Alası

Bestekâr:
Halil İbrahim Güneşer

Güfte Sâhibi:
Hüznî Baba (Hizbî, Keşşafzâde, Yozgatlı)

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Cümle zikrin âlâsı
Lâ ilâhe İllallâh
Dört kitâbın ma'nâsı
Lâ ilâhe İllallâh
Def eder dilden gamı
Sükker eder her sem'i
Cümle derdin merhemi
Lâ ilâhe İllallâh
Kaldır dilden sivâyı
Mecnûnsan sev Leylâ'yı
Durma zikret Mevlâ'yı
Lâ ilâhe İllallâh
Gel fırsatı fevtetme
Nefsin râhına gitme
Zikret Hakk'ı unutma
Lâ ilâhe İllallâh
Vazgel cümle hevâdan
Gitsin benlik aradan
İste rızâ Mevlâ'dan
Lâ ilâhe İllallâh
Gece gündüz zikreyle
'Âkıbetin fikreyle
Dâim Hakk'a şükreyle
Lâ ilâhe İllallâh
Sıdk ile eyle âhı
Mahvet cümle günâhı
Gel zikreyle Allâh'ı
Lâ ilâhe İllallâh
Her şey fânî bil yâ hu
Allâh bâkî maksûd bu
Lâ ilâhe illâ hû
Lâ ilâhe İllallâh
Kul hüvallâhü ehad
Rabbim Allâhü's Samed
Lem yelid ve lem yûled
Lâ ilâhe İllallâh
Kadrînin bülbülleri
Rifâ'înin gülleri
Dâim söyler dilleri
Lâ ilâhe İllallâh
Nakşîlerin evrâdı
Her tarîkin kûtâdı
Veren cümle murâdı
Lâ ilâhe İllallâh
Son nefeste ilâhî
Çektirme bize âhı
Nasîb et illallâhı
Lâ ilâhe İllallâh
Hüznî yalvar Allâh'a
Yüz sür ulu dergâha
Tevhidle var ol Şâh'a
Lâ ilâhe İllallâh

Kaynak:
Belirsiz.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom