Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Mahur
Form
Yürük Semai
Usûl
Yürük Semai
Kaynak
Hakan Cevher, Mecmû'a-ı Sâz ü Söz
Messages
170
Reactions
260
Eser:
Çıktılar Seyrana Hublar Geşt Ede[r]ler Naz İle

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-
(Kaynakta, eserin altında güfte bulunmamaktadır. Ben de yanlış yapma ihtimâlimden dolayı bu eserin güftesini teker teker sözlerden çıkarmak istemedim.)

Kaynak:
Hakan Cevher'in doktora tezi, "Ali Ufkî Bey ve Hâzâ Mecmû'a-ı Sâz ü Söz (Transkripsiyon, İnceleme)".

Diğer Bilgiler:
  • İlk mısrâı günümüz kurallarıyla ve sâdece 29 harfle yazıyorum, 17. yüzyıl telaffuzu ile ilk mısrâ, "Çıķdılar seyrāne ḫūblar, geşt ide'ler nāz ile" şeklindedir.
  • Makâm fasıl vasıtasıyla belirtilmiştir, usûl bilgisi ise eserde vardır.
  • Form olarak da, usûl olarak da "Semâ'i", MSS'ün sözlü eserlerinde her zaman "Yürük Semâî" işaret eder.
  • Notasyonun bir bölümünde küçük bir görsel sorun vardır, ancak bu okumayı herhangi bir şekilde zorlaştırmayacaktır.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom