Messages
21
Reactions
67
Age
19

Reputation:

Eser:
Çerağan devrini getirdi yâde (Udun Te’siri)

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Çerağan devrini getirdi yâde,
Sunduğun piyale lâle mi nedir?
Lebinde titreyen cür’a-yı bâde,
Gonca gül üstünde jâle mi nedir?

Füsûn-ı hüner var dest-i nâzında,
Edâ-yı hasret var söz ü sâzında;
Gönüller inliyor ihtizâzında,
Udunun nağmesi nâle mi nedir?

Söyle ey gençliğin tâc-ı gurûru,
Nedendir rûhumun gizli sürûru?
Kumral saçlarının hande-i nûru
Mehtâb-ı hüsnünde hâle mi nedir?

Kaynak:
Bekir Sıdkı Sezgin’in İzmir’de Ümit Gürelman için evde herhangi bir sazın refakati olmadan okuyarak doldurduğu kaset kaydından notaya aldım.
 

Download all Attachments

Top Bottom