Bestekâr
Şevki
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Hüzzam
Form
Şarkı
Usûl
Aksak
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1025
Reactions
873

Reputation:

Bestekar kimdir? :) Neredeyse her notada farklı birisi yazıyor :)
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
754
Reactions
1014
Age
30

Reputation:

Eser Ârif ya da Rif'at Bey'e ait olsaydı o devrin mecmualarına aksederdi diye düşünüyorum. Ama hiçbir yerde yok. Hânende ve Câmiü'l-Elhân'da Cemâl Efendi'ye kayıtlı. Pek meşhur bir bestekâr olmadığına göre ona eser atfedilmesi pek mümkün değil. Ama halbuki diğer iki bestekâr çok meşhur kimseler. Cemâl Efendi'nin eseri onlara yazılmış olabilir. Bendeniz Cemâl Efendi'ye kaydedilmesinin isabetli olacağı kanaatindeyim.
 
Top Bottom