Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Niyazi-i Mısri
Makam
Neva
Form
İlahi
Usûl
Sofyan
Kaynak
DîvânMakam Arşiv Çalışmaları Ekibi

nihavend

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
502
Reactions
1100

Reputation:

Eser:
Can Yine Bülbül Oldu

Bestekâr:
Belirsiz (Geleneksel)

Güfte Sâhibi:
Niyazi Mısri

Makam:
Neva

Form:

Usûl:

Güfte:

Kaynak:
DîvânMakam Arşiv Çalışmaları Ekibi

Diğer Bilgiler:
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom