Bestekâr
İsmail Hakkı Bey (Muallim)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Şevk-i Dil
Form
Beste
Usûl
Hafif
Kaynak
Sanat Müziği Notaları

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45128
Reactions
138

Reputation:

Download all Attachments

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1025
Reactions
873

Reputation:

v2'den okuyabildiğim kadarıyla güftenin bir kısmı:
(v1 notasındaki güfte yanlış olabilir)

Bûse va'd etmiş idin sen âşık-ı hayrânına
Cânım ye le lel lel le li yar, mîrim ye le lel lel le li dost
Gel gel kâş-ı kemân, gel gel nazlı cenân
Sanma matlûbundan aciz vazgeçerse bu boş kalır
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
751
Reactions
1014
Age
30

Reputation:

1.doğru
2.Leblerin hattâ kefil olmuşdu bu ihsânına
3. Sanma matlûbundan âşık vazgeçer de boş kalır
4. Sen inâd et sevdiğim âşık kefîlinden alır

Hoş güfte 🙂
 
Top Bottom