Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45132
Reactions
116

Reputation:

mstferngzl

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
850
Reactions
739

Reputation:

Darulelhan'a göre ilk ölçü sonu la-sol-fa-sol-sol, ama diğer notalara göre la-sol-fa-la-sol.
Darulelhan'a göre terennümün 3. ölçüsü do bekar, ama diğer notalar do#'li

Bekir Bey ilk ölçüyü la-sol-fa-la-sol okuyor, terennümün 3. ölçüsünü do bekarlı, ama öyle notayı bulamadım? Hangisini yazsam şaşırdım :) Darulelhan sağlamdır ama Bekir Sıdkı hocamız da var bir yanda :)

 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
673
Reactions
903
Age
30

Reputation:

Bekir Sıtkı Sezgin klasik meşk usulünden yetişmedi. Bu eserleri çoğunlukla notadan, kendi kendine öğrendi ve icra etti. Kayıtlardaki üslubunu buna göre değerlendirmekte fayda mülahaza ediyorum. Eğer icrasında başka bir nüshaya istinad etmediyse bu farklılığı şahsi tasarrufu olarak değerlendirebiliriz. Nota yazarken Bekir Bey’i kaynak kişi olarak görmenin pek isabetli olmadığı kanaatindeyim. Fakat onun icrası elbette ayrıca icraya alınabilir, ben bunun da bu eserler için pek lüzumlu olmadığını söylemeliyim. Zaten son devirdeki zevatın hemen tamamı bizim bugün ulaşabildiğimiz notalardan seslendirdiler bu eserleri. 😉
 

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
774
Reactions
1246
Age
47

Reputation:

Eldeki notalar gayet temiz ve okunaklı, yeni bir nushaya gerek var mı Mustafa.?
 
Top Bottom