Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45128
Reactions
138

Reputation:

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1732
Reactions
2103
YouTube
link

Reputation:

Gazelin tamâmı şöyle:

Bülbülüm bir güle kim şevkimi efzûn eyler
Hasret-i lâl-i lebi gonceyi dil-hûn eyler


Nutka gelse lebi Şirînler olur Ferhâdı
Zülf-i ham-der-hâmı Leylâları Mecnûn eyler

Ola meşşâta değil gâliye vü gâze hacil
Reng-i sahbâ o ruh-ı âli ki gül-gûn eyler

Aklımı zâil eder kâmet-i yare baksam
Bana bu hâlet-i bir mısrâ-i mevzûn eyler

Câdû-yi çeşmi komaz derdimi takrîre mecâl
Zülfü bağlar dilimi gamzesi efzûn eyler

Yere geçsin dillerim bender-i kâlâ-yi visâl
Mâl-i Kârun eline girse de medyûn eyler

Dili bir ahd-şiken yâre düşürdüm ki Nazîm
Beni hep vâde-i ferdâ ile memnûn eyler


Fe'lâtün/ Fe'lâtün/ Fe'lâtün/ Fe'ilün
 
Last edited:
Top Bottom