Bestekâr
Ertuğrul İnanç
Güfte Sâhibi
Yusuf Kenan Bey
Makam
Isfahan
Form
Şarkı
Usûl
Sengin Semai
Kaynak
Ertuğrul İnanç
Messages
1532
Reactions
2635
Eser:
Bir Gün Seni Elbet Eder Vâsıl-ı Cânân

Bestekâr:

Güfte Sâhibi:
Yûsuf Kenan Bey

Makam:

Form:
Şarkı

Usûl:

Güfte:
Bir gün seni elbet eder vâsıl-ı cânân
Her âh-ı seher-gâh ile bu hâl-i perîşân
Bak bülbüle sabreyle gönül eyleme efgan
Hengâm-ı güle nûş-i müle şunda ne kaldı
"Sislendi hevâ..." Hicaz Şarkı'nın 2. Kıt'asıdır

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Nota yazımında kullanılan farklı Değiştirme İşaretlerinden dolayı açıklama:
"Perdeler" adlı dosyaya dâir; Abdülbâkî Nâsır Dede'nin Tetkîk ü Tahkîk adlı eserinde göstermiş olduğu, hattâ kendisinden evvel de var olan 17 perdeli nazariye esas alınmıştır
Değiştirme işâretlerini, Yalçın Tura, "Kantemir Edvârı"'nın başındaki kendi ifâdesiyle Aka Gündüz'le birlikte icad edip kullanmaya başlamışlardır.
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom