Bestekâr
Belirsiz
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Bestenigar
Form
Şarkı
Usûl
Sengin Semai
Kaynak
Levent Çelik
Nota Yazarı
Levent Çelik
Messages
1415
Reactions
2419
Eser:
Bezminde Geçen Bir Demi Bir Ömre Değişmem

Bestekâr:
Belirsiz

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:
Şarkı

Usûl:

Güfte:
Bezminde geçen bir demi bir ömre değişmem
Zehr olsa bile can diliyor bûseni gül-fem
Son gözyaşımın son nefesim sînene değse
Zehr olsa bile can diliyor bûseni gül-fem

Kaynak:

Diğer Bilgiler:
Bilinen nota arşivlerinde esâmesi olmayan bu şarkının varlığından, koleksiyoner Sâcit Cavşak Bey'in paylaştığı bir plak kaydında, Münir Bey'in sesinden haberdar olduk.
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:
Top Bottom