Ortak Ev Kayıtları
Bestekâr
Rıza Bey (Giriftzen)
Güfte Sâhibi
Belirsiz
Makam
Mahur
Form
Şarkı
Usûl
Sofyan
Kaynak
Sanat Müziği Notaları, Mustafa Eren Güzel

Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45153
Reactions
31

Reputation:

Eser:
Beyoğlunda gezersin gözlerini üzersin

Bestekâr:
Rıza Bey - Giriftzen

Güfte Sâhibi:
Belirsiz

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
-

Kaynak:
Mustafa Eren Güzel v3

Diğer Bilgiler:
Arşiv No: 1579 -
v3 | Muhtelif notalardan yazıldı.
v4 | Diğer Bilgiler: D-70/11 s.20
Bu şarkının aslı "Kâkülünü dökersin / Kâkülünü çözersin" şeklindedir.
 

Download all Attachments

Last edited by a moderator:

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
267
Reactions
275
Age
29

Reputation:

Sanılanın aksine bu eser bir türkü değil, Rıza Bey'in şarkısıdır. Üsküdar Musiki Cemiyeti notasına "yöre: İstanbul" yazılarak, derleme bir türküymüş gibi kaydedilmesi-hem de bestekârını da yazarak- pek doğru değil kanaatimce. Konunun şarkı olarak kalmasının isabetli olacağına kaaniim.
 

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
271
Reactions
444
Age
46

Reputation:

Bestekârinin belli olması eserin türkü olmasına engel değildir kanaatimce. Guftesinin ve bestesinin şekli buna karar vermede en önemli unsur olması gerekiyor.

Beste eğer yörenin elhan özelliklerini gösteriyorsa, güfte de edebiyat nazım biçimi olan "Şarkı" şeklinde değilde, türkülerde çoğunlukla kullanilan (2 ya da 3 misra+bağlantı) şeklinde ise buna türkü demekte bir sakınca yoktur.
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
267
Reactions
275
Age
29

Reputation:

Türkü biraz İstanbul dışını yani taşrayı ve İstanbul’un da halk mahsülü eserlerini ifade ediyor. Türkü besteleyen İstanbul bestekarlarında da eserlerine halk musikisi ifadesi vermeye çalıştıkları görülüyor. Fakat bu eser halk mahsülü ya da anonim de değil, hiç mi hiç türkü edası da taşımıyor mu efendim. Yanılıyor muyum? ☺
 

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
271
Reactions
444
Age
46

Reputation:

Bunun için Şarkı ve Türküden ziyade, Kanto demek daha uygun düşer gibi :)
 

Derûnhân

Staff member
Arşiv Görevlisi
Messages
901
Reactions
918
Age
31
Website
link
Facebook
link

Reputation:

Zaten bu şarkının aslı “Beyoğlu’nda gezersin” değil “Kâkülünü dökersin”dir.
İlginç, daha fazla detay almamız mümkün müdür?

Ayrıca biz henüz "B" harfini işlemedik İSAM için. Orada olan notaya baktım, orada da "çözersin" diyor yanlış okumadıysam. v4 olarak ekledim.

Bir de "Rıza Bey (Pirinçci)" diyor, "Giriftzen" demiyor. Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz?
 

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
267
Reactions
275
Age
29

Reputation:

Bu konuda bilgim yok maalesef. Bence ikisini de parantez içinde gösterelim. Ayrıca güfteye de parantez içinde (Kâkülünü dökersin/Kâkülünü çözersin) yazalım.
Nitekim görüldüğü gibi bu son versiyonda da “Kâkülünü çözersin” yazıyor. Sizin de dikkatinizi çektiği üzere.
 
Top Bottom