Eser Bilgileri
https://divanmakam.com/forum/bekledim-gunlerce-yoksun-gelmedin-bilmem-neden-kani-karaca-hafiz-ferahnak.4431/
Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Kânî Karaca
Bestekâr
Kani Karaca (Hafız)
Makam
Ferahnâk
Form
Şarkı
Süre
00-05 Dakîka, 03-04 Dakîka
Eser Türü
Dünyevî, Sözlü Eser
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Albüm
Kayıt Yeri
Belirsiz
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
Kaynak
Faruk İnan (adlı üyemiz)

Faruk İnan

Staff member
Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1646
Reactions
1822
YouTube
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden

Kayıtta Yer Alan(lar):

Kayıt Linki:

Bestekâr:

Güfte:
Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden
Pek vefâsız yâr imişsin söz verip hem terkeden
Kaçma benden ey perî-rû rahm edip gel yanıma
Bir sözüm var dinle son kez âteş-i aşk sönmeden

Kaynak:
Kâni Karaca YouTube kanalı
 
Top Bottom