Kategori
Tek Eser İcrâsı
Kayıtta Yer Alan(lar)
Belirsiz
Bestekâr
Belirsiz
Makam
Belirsiz
Form
Belirsiz
Süre
00-05 Dakîka
Eser Türü
Belirsiz
Eser Zinciri
Eser
Kayıt Türü
Vokal ve Enstrümantal
Ses ve Saz Takımı
Hânende ve Saz Heyeti
Kayıt Ortamı
Albüm
Kayıt Yeri
Türkiye
Kayıt Mekânı
Belirsiz
Kayıt Şekli
Sesli
Kayıt Yılı
Belirsiz
Dil
Türkçe
DîvânMakam Arşiv No.
000001-MuratST-KayArs-DVNMKM

Faruk İnan

Moderator
Staff member
DivanMakam Notisti
Messages
914
Reactions
246
YouTube
link

Reputation:

Kaydın Adı:
Bekir Sıdkı Sezgin-Kale grubu (Levent konseri)

Kayıtta Yer Alan(lar):
Bekir Sıdkı Sezgin

Kayıt Linki:

Bestekâr:
Muhtelif

Güfte:

Kaynak:
YouTube kanalı: İbrahim Suat Erbay

Diğer Bilgiler:
Bekir Sıdkı Sezgin - Konser
Yer: Kale Grubu, Levent
Kayda alan: Bülent Katkak
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 1989 Cumartesi
Kasetten dijital ortama kaydeden: Nurullah Özdem

1:08 - Rast Kâr-ı Muhteşem (Abdulkâdir Meragî)
9:46 - Segâh Beste, Bezm-i meyde mutrıbâ bir nâğme-i dilcû kopar (Rıfad Bey)
17:57 - Hüseynî Ağır Semâî, Tal'atın devr-i kamerde mihri âlem tâb eder (Zaharya Mir Cemil)
21:27 - Hüseynî Yürük Semâî, Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz (Tâb'î Mustafa Efendi)
26:07 - Evcârâ Yürük Semâi, Sâkî çekemem vâz-ı zârifâneyi boş ko (Küçük Mehmed Ağa)
31:51 -Evcârâ Şarkı, Açıldı sîneme bir tâze yâre (Lâtif Ağa)
40:03 -Nevâkâr (Itrî)
51:19 -Bayâtî Çenber, Mahabbetin dilimi dâğ-dâr eder bir gün (Itrî)
54:25 -Rehâvî Beste, Yine ey rûh-i musavver kâfes-i tende misin (Itrî)
1:00:20 -Segâh Tekbîr (Itrî)
1:01:57 -Hüzzam Şarkı - Hâl-i dîl-i zârımı duysa cihân (Hacı Ârif Bey)
1:03:49 -Hüzzam Şarkı -Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr (Râkım Elkutlu)
1:08:11 -Hüzzam Gazel -Ben esîrim sana artık, beni öldür, beni yak (Aziz Bahriyeli)
1:12:27 -Segâh Şarkı -Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın (Hacı Ârif Bey)
1:15:56 -İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını (Selânikli Ahmed Bey)
 
Top Bottom