Bestekâr
Arif Bey (Hacı)
Güfte Sâhibi
Mehmet Sadi Bey
Makam
Nihavend
Form
Şarkı
Usûl
Aksak
Kaynak
Sanat Müziği Notaları
Messages
37
Reactions
64
YouTube
link
Safiye Ayla,
Ortada,
Usûl: Serbest
Gazel okumak.


Gel, ne korkarsın ecel
sima-yı zerdimden benim
Kurtar Allah aşkına dünya-yı derdimden benim


(Gazel: Mehmd Galib)
Adnan Çoban,
Ortada,
Usûl: Serbest
Gazel okumak.


Ne okuyor?


Gazel'in yazarı kimdir?
Bana söyleyebilir misiniz?
 

Levent Çelik

Nota İstişâre Heyeti
Arşiv Görevlisi
Messages
1220
Reactions
2083
Mest-i Nazım Kim Büyüttü Böyle Bi-perva Seni - Ziya Paşa - Vezir Mehmet Yusuf - Nişaburek

güfte Nedim'in gazelinden. En bilindik bestesi de bu linkteki şarkıdır.

Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Kim yetiştirdi bu gûnâ servden bâlâ seni

Bûydan hoş rengden pâkizedir nâzik tenin
Beslemiş koynunda gûya kim gül-i ra’nâ seni

Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder
Nazenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

Bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ
Hangisin alsam gülü yûhut ki câmı yâ seni

Sandım olmuş ceste bir fevvâre-i âb-ı hayât
Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesnâ seni

Sâf iken âyîne-i endâmdan sînem dirîğ
Almadım bir kerrecik âgûşa ser-tâ-pâ seni

Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedîm’i nâtüvân
Gösterir engüşt ile meclisteki mînâ seni
 
Messages
37
Reactions
64
YouTube
link
Mest-i Nazım Kim Büyüttü Böyle Bi-perva Seni - Ziya Paşa - Vezir Mehmet Yusuf - Nişaburek

güfte Nedim'in gazelinden. En bilindik bestesi de bu linkteki şarkıdır.

Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Kim yetiştirdi bu gûnâ servden bâlâ seni

Bûydan hoş rengden pâkizedir nâzik tenin
Beslemiş koynunda gûya kim gül-i ra’nâ seni

Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder
Nazenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni

Bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ
Hangisin alsam gülü yûhut ki câmı yâ seni

Sandım olmuş ceste bir fevvâre-i âb-ı hayât
Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesnâ seni

Sâf iken âyîne-i endâmdan sînem dirîğ
Almadım bir kerrecik âgûşa ser-tâ-pâ seni

Ben dedikçe böyle kim kıldı Nedîm’i nâtüvân
Gösterir engüşt ile meclisteki mînâ seni
Çok teşekkür ederim.
Çok eser biliyorsun.

Nişaburek Şarkı - Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni

İlk defa duydum.
Çok teşekkür ederim.
 
Top Bottom