Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45092
Reactions
238

Mahzen-i Esrâr-ı Mûsikî

Nota İstişâre Heyeti
Messages
976
Reactions
1417
Age
31
Bu ayine icra örneği olarak Kani Karaca konmalıdır. Kani Karaca’nın mükemmel icrasının önüne en azından ayinlerde kimse çıkarılmamalıdır. Ayrıca insanları yönlendirmek demek olan bu örnek icra meselesinde çok daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Örnek icralar, istişare konusu kılınmalıdır. İstişare heyetimize arz olunur.
 
Top Bottom