Makam

DîvânMakam Robotu
Messages
45084
Reactions
328
Last edited by a moderator:
Messages
135
Reactions
427
Bu eserden başka "Kâr-ı Müşterek" var mı?
Geçmişte başka ortak "kâr"lar bestelenmiş, ancak günümüze notaları ulaşamamıştır. Ebubekir Ağa, Kara ismail Ağa, Hekimoğlu Ali Paşa, ibrahim Çavuş, Ahmed Çavuş ve Tab'î Mustafa Efendi'nin 18. yüzyılın ilk yarısında birlikte besteledikleri Bûselik-Aşîran Kâr ve Hafız Şeyda, Küçük Mehmed Ağa, Musahib Ahmed Ağa ve Sâdullah Ağa'nın 18. yüzyılın sonlarında müştereken besteledikleri Tâhir Kâr unutulmuştur.
 
Messages
155
Reactions
206
YouTube
link
Geçmişte başka ortak "kâr"lar bestelenmiş, ancak günümüze notaları ulaşamamıştır. Ebubekir Ağa, Kara ismail Ağa, Hekimoğlu Ali Paşa, ibrahim Çavuş, Ahmed Çavuş ve Tab'î Mustafa Efendi'nin 18. yüzyılın ilk yarısında birlikte besteledikleri Bûselik-Aşîran Kâr ve Hafız Şeyda, Küçük Mehmed Ağa, Musahib Ahmed Ağa ve Sâdullah Ağa'nın 18. yüzyılın sonlarında müştereken besteledikleri Tâhir Kâr unutulmuştur.
Minnettarım.
 
Top Bottom