Messages
16
Reactions
59
Age
19

Reputation:

Eser:
Âşıka ta’n etmek olmaz müpteladır neylesin

Bestekâr:
Ahmet Yağmur Kucur

Güfte Sâhibi:
Nef’î

Makam:

Form:

Usûl:

Güfte:
Âşıka tâ’n etmek olmaz müpteladır neylesin
Âdeme mihr ü muhabbet bir belâdır neylesin
Zülfüne kalsa perîşân eylemezdi dilleri
Ânı da tahrîk eden bâd-ı sabâdır neylesin

Kaynak:
Ahmet Yağmur Kucur
 

Download all Attachments

Last edited:
Top Bottom