Featured Thread List

The archive page lists all currently and previously featured threads, with cells for date, replies, views.
Thread starter Featured Thread List Start date Reply View Read more
Faruk İnan Nâz ile Hıram Eylese Titrer O Semen-Ten/Tab'î Mustafa Efendi - Belirsiz 0 114 Read more
beratdiyebiri Sözlü Eser Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank - Anonim (Trakya Bektaşilerinden) - Zâvil 2 109 Read more
Faruk İnan Sûz-i Dilârâ Saz Semâî - Murat Aydemir 2 231 Read more
Derûnhân Yenilik: Öne Çıkan Konular, Makam Listesi ve Diğer Yenilikler 0 79 Read more
Derûnhân Yenilik: Haber Akışları 0 75 Read more
M Bestekârı Yanlış Bilinen Eserler 0 106 Read more
Faruk İnan Murat Aydemir- Bayatî Tanbur Taksimi - Murat Aydemir 0 102 Read more
Derûnhân Notaya Alınmasını İstediğiniz Eserler veyâ Kayıtlar Var mıdır? 12 338 Read more
Faruk İnan Kâni Karaca- Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi 0 105 Read more
Derûnhân Aranağme Sorusu -> Kimseye Etmem Şikâyet || Söyle Nedir Bâis-i Zârın Gönül 6 202 Read more
MarşAraşdırmacı İstanbul Üniversiteye Giden Öğrenci veya Personel Varmı? 23 376 Read more
Makam Saz Eseri Peşrev - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Rast 11 245 Read more
Makam Sözlü Eser Sanman ki Mugan Zahide Sunarlar - Itri (Buhurizade Mustafa Efendi) - Hisar 0 137 Read more
Makam Sözlü Eser Mecbur-ı Aşkı Olduğumu Her Gören Bilir - Ebûbekir Ağa- Nühüft 0 152 Read more
Makam Sözlü Eser Etti O Güzel Ahde (Ahd-ı) Vefa Müjdeler Olsun - Ali Paşa (Basra Valisi) - Segah 3 239 Read more
Makam Sözlü Eser Beni Ey Gonca Fem Bülbül-Sıfat Nalan Eden Sensin - Sadullah Ağa (Hacı) - Suzidil 4 322 Read more
Makam Sözlü Eser Aybeder Hal-i Dil-i Aşüfte-Samanım Gören - Dede Efendi - Eviç Buselik 1 212 Read more
Top Bottom